ΝΕΑ

Ο Γ. Κρεμλής σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος της EBRD

 Ο Γ. Κρεμλής σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος της EBRD

Μεγάλη τιμή για τον ίδιο αλλά και για την Ελλάδα αποτελεί η τοποθέητηση του κ. Γιώργου Κρεμλή ως μέλους του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με έδρα το Λονδίνο.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η EBRD έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, κυρίως σε ό,τι αφορά χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, την οποία προωθεί ως «πρεσβευτής» της ο κ. Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ακολουθεί η επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιτροπής της EBRD, Dr. Alistair Clark, προς τον κ. Κρεμλή, με την οποία του ανακοινώνει την τοποθέτησή του στην τιμητική αυτή θέση:

Ημερ/νια
3/02/2019